Kikusui- Time Interval DVD/ CD Jitter Meter (Model:KJM6775)

0
193
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The KJM6775 is an improved version of the KJM6765 and the KJM6755A which are widely used in the market. KIKUSUI proudly presents this cutting edge model developed to support the next generation media.
The KJM6775 is capable of 3 types of jitter measurement: RF to CLOCK jitter, Bi-Phase jitter, and wobble-jitter measurement. It provides a maximum frequency of 220MHz and high-speed processing with a maximum of 74MSPS for RF to CLOCK jitter measurement. This instrument is suitable for jitter measurement of high-speed optical drives and next generation discs. The PLL clock regeneration circuit supports the CD standard speed (as specified in the Compact Disc Reference Measuring Methods Specification Guideline Ver.1.0 May 1999), 2x, 4x, 8x speeds, as well as the DVD-ROM standard speed (as specified in the DVD Specifications for Read-Only Disc Ver.1.0 Aug. 1996), and 2x speed. Since the equalizer is equipped with an equalizer circuit for DVD-ROM standard speed, it is possible to perform measurements conforming to the DVD Book standard on an RF signal input from an optical pickup.
The instrument applies a method for jitter detection where the input data is accumulated as a histogram, then digitally processed all at once, which allows measurements on a single-shot signal or only on part of a disc by combining the three functions of arming, arming delay and inhibit.

Features

  • DVD/CD compatible, clock frequency range: 4.0MHz – 220MHz
  • High specs with maximum 74MSPS, minimum resolution of 25ps
  • Built-in wobble-jitter measurement and Bi-Phase jitter measurement functions
  • PLL clock regeneration circuits for CD standard speed, 2x, 4x, 8x speed,
  • DVD standard speed and 2x speed
  • Equipped with a DVD standard-speed equalizer circuit

Lineup

Model Specification
KJM6775 DVD/CD compatible, Clock frequency range: 4.0MHz to 220MHz, High specs with maximum 74MSPS, Minimum resolution of 25ps, Built-in wobble-jitter measurement and Bi-Phase jitter measurement functions, PLL clock regeneration circuits for CD 1x/2x/4x/8x speed and DVD 1x/2x, Equipped with a DVD standard-speed equalizer circuit
> Manual…
KJM6775 WITH GPIB DVD/CD compatible, Clock frequency range: 4.0MHz to 220MHz, High specs with maximum 74MSPS, Minimum resolution of 25ps, Built-in wobble-jitter measurement and Bi-Phase jitter measurement functions, PLL clock regeneration circuits for CD 1x/2x/4x/8x speed and DVD 1x/2x, Equipped with a DVD standard-speed equalizer circuit, Equipped with GPIB interface
> Manual…

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Kikusui- Time Interval DVD/ CD Jitter Meter (Model:KJM6775).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here