Đồng hồ áp suất được sản xuất như thế nào ? | Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị .

0
130

Xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG INO

TEL: (08) 37200 184 | FAX: (08) 37200 197
Web: www.ino.com.vn | Email: info@ino.com.vn
Để được tư vấn cho mọi yêu cầu hay thắc mắc về đồng hồ đo áp suất cũng như những thiết bị đo áp suất khác:
APLISENS-PEM 1000
APLISENS-Level switches (Model: ERH)
APLISENS-Hydrostatic level probes ( Model: SGE-25.Smart and SGE-25S.Smart )
APLISENS-Hydrostatic level probes ( Model: SGE-25S )
APLISENS-Smart level transmitter ( Model: APC-2000ALWL)
APLISENS-Hydrostatic level probes ( Model: SGE-25C )
APLISENS-Hydrostatic level probes ( Model: SGE-25 and SGE-16 )
APLISENS-Gauge (Model: Ms-100 with diaphragm seal)
APLISENS-Pressure /Differential pressure transmitter for low ranges (Model:PRE-50G)
APLISENS-Smart pressure /Differential pressure transmitter for low ranges (Model:APR-2000GALW)
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here