Cờ lê lực Norbar – 15174 – Model 200 1/2″, lbf·ft only, ‘Industrial’ Mushroom Ratchet

1
705

Model 200 1/2″, lbf·ft only, ‘Industrial’ Mushroom Ratchet

Part number: 15174
EAN Bar Code: 5060207564403
NATO number: –
Accuracy: +/-3%
Operates between:

30,0 – 150,0 lbf·ft (2,00 Increment) 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

  • Length: 470 mm
  • Square Size: 1/2″
  • Weight: 1.07 Kg
  • Ratchet Teeth: 72
  • Ratchet Type: Industrial ‘Mushroom’ head
  • Ratchet Diameter: 45 mm
  • Packed Length: 505 mm
  • Packed Weight: 1.52 Kg


Catalogue                 : Download
Operators handbook: Download

► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
INO Sales: 0869421303 | INO Admin: 028 73000184 | Hotline: 0947 200 184
Website: http://www.ino.com.vn
Torque wrench 4–20 Nm Torque wrench, ratchet, fine head Beta Việt Nam
TRQWRNCH-RTCH-1/4IN-(4-20NM)  TRQWRNCH-PSHTHRG-1/2IN-(20-100NM)  Cờ lê lực Beta
Art.-no.: 071471 20 Art.-no.: 071471 22 Cờ lê xiết lực Beta
1/4″ dynanometric screwdriver 3/4 inch torque wrench Cần xiết lực Beta
DYNAMOSCRDRIV-1/4IN-(1,0-3,5NM)  TRQWRNCH-REVRTCH-3/4IN-(110-550NM)  Bộ nhân lực Beta
Art.-no.: 071471 91 Art.-no.: 071471 26 Dụng cụ xiết lực Beta
1/4″ dynanometric screwdriver 3/4 inch torque wrench Beta Việt Nam
DYNAMOSCRDRIV-1/4IN-4,0-9,0NM  TRQWRNCH-REVRTCH-3/4IN-(300-1000NM)  Cờ lê lực Beta
Art.-no.: 071471 92 Art.-no.: 071471 25 Cờ lê xiết lực Beta
Torque wrench with plug-in tool Torque wrench, switchover square drive, fine head Cần xiết lực Beta
TRQWRNCH-PLGINTL-8-60NM  TRQWRNCH-PSHTHRG-3/8IN-(20-100NM)  Bộ nhân lực Beta
Art.-no.: 071471 30 Art.-no.: 071471 21 Dụng cụ xiết lực Beta
Torque wrench with plug-in tool 1/4″ torque wrench, hexagonal Beta Việt Nam
TRQWRNCH-PLGINTL-40-200NM  TRQWRNCH-RTCH-1/4IN-(1-5NM)  Cờ lê lực Beta
Art.-no.: 071471 31 Art.-no.: 071471 19 Cờ lê xiết lực Beta
Torque wrench push-through square drive, fine Torque wrench 4–20 Nm Cần xiết lực Beta
TRQWRNCH-REVRTCH-1/2IN-(40-200NM)  TRQWRNCH-RTCH-1/4IN-(4-20NM)  Bộ nhân lực Beta
Art.-no.: 071471 23 Art.-no.: 071471 20 Dụng cụ xiết lực Beta
Torque wrench w. 1/2-inch feed-through mushroom hd Torque wrench push-through square drive, fine Beta Việt Nam
TRQWRNCH-PSHTHRG-1/2IN-(40-200NM)  TRQWRNCH-REVRTCH-1/2IN-(40-200NM)  Cờ lê lực Beta
Art.-no.: 071470 500 Art.-no.: 071471 23 Cờ lê xiết lực Beta
Torque wrench push-through square drive Torque wrench push-through square drive Cần xiết lực Beta
TRQWRNCH-PSHTHRG-1/2IN-(60-300NM)  TRQWRNCH-PSHTHRG-1/2IN-(60-300NM)  Bộ nhân lực Beta
Art.-no.: 071471 24 Art.-no.: 071471 24 Dụng cụ xiết lực Beta
Torque wrench, ratchet, fine head 1/4″ dynanometric screwdriver Beta Việt Nam
TRQWRNCH-PSHTHRG-1/2IN-(20-100NM)  DYNAMOSCRDRIV-1/4IN-(1,0-3,5NM)  Cờ lê lực Beta
Art.-no.: 071471 22 Art.-no.: 071471 91 Cờ lê xiết lực Beta
3/4 inch torque wrench 3/4 inch torque wrench Cần xiết lực Beta
TRQWRNCH-REVRTCH-3/4IN-(110-550NM)  TRQWRNCH-REVRTCH-3/4IN-(300-1000NM)  Bộ nhân lực Beta
Art.-no.: 071471 26 Art.-no.: 071471 25 Dụng cụ xiết lực Beta

 

Comments are closed.