AOIP-Quick-Cal 550, cost-effective compact and fast dry block (Model:QUICK-CAL 550)

0
622
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 The low temperature Quick-Cal 550 covers the temperature range of 30°C to 350°C (in ambient of 20°C). Quick-Cal 550 tester is idealy suited to the less exacting applications where our larger, better specified baths are unnecessary, which makes it perfect for the medical, sterilization and food industries.

It has interchangeable inserts, so you don’t have to buy another calibrator each time you find a new diameter sensor to calibrate.

The high temperature Quick-Cal 550 has a single larger well and interchangeable inserts, 25 mm diameter by 120 mm deep. Blank and other special drillings are available upon request. The Quick-Cal 550 is supplied by 100 / 130 VAC or 200 / 240 VAC, 50/60 Hz

Temperature range 30°C (Tamb 20°C) à to350°C
Resolution 0.1°C
Accuracy :

Comparison calibration

Against display temperature with a single probe in the 4.5 mm sleeve:

         < 100°C

         > 100°C
±0.1°C to ±0.4°C

±0.4°C

±1.5°C

Stability ±0.05°C
Heating time Tamb to 350°C: 9 min
Additional time for best stability 5 min
Calibration volume 25 x 120 mm depth

General specifications

Size 65 x 152 x 175 mm
Weight 1.5 kg
Power supply 100 / 130 V or 200 / 240 VAC, 50/60 Hz
Communication ports RS 232

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | AOIP-Quick-Cal 550, cost-effective compact and fast dry block (Model:QUICK-CAL 550).