Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP – TTI 22 – AOIP Việt Nam

0
767

TTI 22


Nhiệt kế nhiệt độ kế cho nhiệt độ thật sự vận chuyển cho các đầu dò điện trở

Rất đơn giản, nhiệt kế chính xác TTI 22 chính xác cao đặt ra các tiêu chuẩn mới trong tỷ lệ giá thành hiệu suất đối với nhiệt kế trở kháng công nghiệp và thứ cấp. TTI 22 có độ chính xác là 0.001 ° C và độ phân giải 0.0001 ° C (0.00004 Ohms).

► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
INO Sales: 0869421303 | INO Admin: 028 73000184 | Hotline: 0947 200 184

Website: http://www.ino.com.vn

1 THERMYS 150  Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Advanced field reference thermometer / temperature calibrator
2 TC 6621 / 6622  Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Handheld temperature calibrator for thermocouples or resistive probes with memory
3 TM 6602 / 6612 / 6630  Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Handheld thermometer for thermocouples and/or resistive probes with memory
4 Oberon 426 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Large volume heatpipe furnace & Fixed Point system, 450°C to 1100°C
5 Calisto  Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Dry block, liquid bath, blackbody source & Fixed Point system, 30°C (Tamb of 20°C) to 250°C
6 Drago 934  Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Stirred liquid bath, dry block, Blackbody source & Fixed Point system, 30°C (Tamb of 20°C) to 250°C
7 Europa 6  Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Dry block, liquid bath, Blackbody source & Fixed Point system, -45°C (Tamb of 20°C) to 140°C
8 Hyperion  Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Stirred liquid bath, dry block, Blackbody source & Fixed Point system, -25°C (Tamb of 20°C) to 140°C
9 Jupiter 650 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Large volume portable dry block calibrator, 35°C to 650°C
10 Oceanus 6 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Dry block, liquid bath, blackbody source & Fixed Point system, -25°C (Tamb of 20°C) to 140°C
11 Pegasus 1200 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Large volume portable calibration dry block, 150°C to 1200°C
12 Quick-Cal 550 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Cost-effective compact and fast dry block, 30°C (Tamb 20°C) to 350°C
13 Quick-Cal 560  Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Cost-effective compact and fast dry block, -12°C (Tamb 20°C) to 140°C – Single probe calibration
14 Venus Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Industrical dry block calibrator, liquid bath, Blackbody source & Fixed Point system, -35°C (Tamb of 20°C) to 140°C
15 975 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Medium temperature lost cost fast Greybody source, 50°C to 350°C
16 988 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Blackbody source for thermal and infrared cameras, 20°C to 45°C
17 Gemini R 976 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Medium temperature primary Blackbody source, 30°C to 550°C
18 Hyperion R 982 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Low temperature primary Blackbody source, -10°C to 80°C
19 Medusa R 999 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP High temperature primary Blackbody source, 150°C à 1200°C
20 Pegasus R 970 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP High temperature primary Blackbody source, 150°C à 1200°C
21 Quick-Cal 550-02 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Compact medium temperature Blackbody source, 30°C to 350°C
22 Saturn Cyclop 878  Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP High temperature primary spherical Blackbody source, 100°C to 1300°C
23 PN 6515 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Handheld waterproof thermometer for food industry
24 TTI 10 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Portable 2-channel thermometer for resistive probes and thermocouples, -200°C to 850°C
25 PHP 601 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP High accurate dual input reference thermometer for RTDs and thermocouples
26 PHP 602 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP High accurate dual input reference thermometer for RTDs
27 MilliK Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Expandable 3-channel precision thermometer for PRTs, thermocouples, thermistors and 4-20 mA transmitters, -270°C to 1820°C
28 MicroK Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP 3-channel expandable precision thermometer for PRTs, thermocouples and thermistors – Primary laboratory
29 96178 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP High temperature Standard Platinum Resistance Thermometer, Silver Point HTSPRT, Primary laboratory, 0°C to 1000°C
30 670 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Standard Platinum Resistance Thermometers 25.5 Ω, primary lab, -200°C to 670°C
31 1600 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Standard thermocouple type R or S, for Primary laboratory, 0°C to 1600°C
32 935 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Semi Standard Platinum Resistance Thermometer, -200°C to 670°C
33 909 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Secondary Standard Platinum Resistance Thermometers, -200°C to 670°C
34 983 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Small hot plate, 35°C to 350°C
35 944 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP True surface temperature measurement system, 30°C to 350°C
36 Fast-Cal High Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Basic fast industrial calibration dry block, 30°C to 350°C – Removable insert
37 Fast-Cal HTM 2010  Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Basic fast industrial calibration dry block, -35°C (Tamb 20°C) to 140°C – Fixed block
38 Fast-Cal Low Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Basic fast industrial calibration dry block, -35°C (Tamb 20°C) to 140°C – Removable insert
39 Fast-Cal Medium Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Basic fast industrial calibration dry block, 30°C to 350°C – Removable insert
40 Gemini 550 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP High capacity portable calibration dry block, 35°C to 550°C – Fixed block
41 Gemini 550 LRI  Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP High capacity portable calibration dry block, 35°C to 550°C – Removable block
42 Gemini 700 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP High capacity portable calibration dry block, 50°C to 700°C
43 Gemini 700 LRI Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP High capacity portable calibration dry block, 50°C to 700°C – Removable block
44 Medusa 510 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Large volume portable dry block, liquid bath, Blackbody source & Fixed Point system, 30°C to 550°C
45 Medusa 511  Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Large volume portable dry block, liquid bath, Blackbody source & Fixed Point system, 50°C to 700°C
46 Oberon R 426 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP High temperature large Blackbody Fixed Point system and source, 450°C to 1100°C
47 TTI 22 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP Transportable 2-channel true temperature indicator thermometer for resistive probes

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here