Photoelectric Sensor IFM (Model: O1D100)

7
656
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Photoelectric sensors: O1D100 |· O1DLF3KG
Product characteristics
Photoelectric distance sensor
Quick disconnect
Background suppression
Visible laser light, protection class 2 laser
4-digit alphanumeric display
Measuring range 0.2…10 m (Range referred to white paper 200 x 200 mm, 90 % remission)
Background suppression 0…19 m

INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị, dụng cụ đo lường, tự đông hoá, điện công nghiệp… Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.

Hotline: 0947.200.184|Tel: 028.7300.0184|Email: info@ino.com.vn

Hình ảnh sản phẩm do INO cung cấp:
 
 
PS307A SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M   1G/1D
PS308A SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M   1G/1D
PS317A SUBMERSIBLE 1BAR 15M     1G/1D
PS3208 SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M CABLE
PS3407 SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M CABLE
PS3417 SUBMERSIBLE 1BAR 15M CABLE
PS3427 SUBMERSIBLE 0,6BAR 15M CABLE
PS3607 SUBMERSIBLE 0,6BAR 30M CABLE
PS3617 SUBMERSIBLE 1BAR 30M CABLE
PS7570 CONTROL UNIT PART SEAT MONITOR
PT3540 PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W
PT3541 PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W
PT3542 PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W
PT3543 PT-025-SBG14-A-ZVG/US/      /W
PT3544 PT-010-RBG14-A-ZVG/US/      /W
PT3550 PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W
PT3551 PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W
PT3552 PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W
PT3553 PT-025-SBG14-A-ZVG/US/      /W
PT3554 PT-010-RBG14-A-ZVG/US/      /W
PT3560 PT-600-SBG14-A-ZVG/US/      /W
PT5400 PT-400-SEG14-A-ZVG/US/      /W
PT5401 PT-250-SEG14-A-ZVG/US/      /W
PT5402 PT-100-SEG14-A-ZVG/US/      /W
PT5403 PT-025-SEG14-A-ZVG/US/      /W
PT5404 PT-010-SEG14-A-ZVG/US/      /W
PT5412 PT-160-SEG14-A-ZVG/US/      /W
PT5414 PT-016-SEG14-A-ZVG/US/      /W
PT5415 PT-006-SEG14-A-ZVG/US/      /W
PT5423 PT-060-SEG14-A-ZVG/US/      /W
PT5443 PT-040-SEG14-A-ZVG/US/      /W
PT5460 PT-600-SEG14-A-ZVG/US/      /W
PT9540 PT-400-SBG14-B-DVG/US/      /W
PT9541 PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W
PT9542 PT-100-SBG14-B-DVG/US/      /W
PT9543 PT-025-SBG14-B-DVG/US/      /W
PT9544 PT-010-RBG14-B-DVG/US/      /W
PT9550 PT-400-SBG14-B-DVG/US/      /W
PT9551 PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W
PT9552 PT-100-SBG14-B-DVG/US/      /W
PT9553 PT-025-SBG14-B-DVG/US/      /W
PT9554 PT-010-RBG14-B-DVG/US/      /W
PU5400 PU-400-SEG14-B-DVG/US/      /W
PU5401 PU-250-SEG14-B-DVG/US/      /W
PU5402 PU-100-SEG14-B-DVG/US/      /W
PU5403 PU-025-SEG14-B-DVG/US/      /W
PU5404 PU-010-SEG14-B-DVG/US/      /W
PU5412 PU-160-SEG14-B-DVG/US/      /W
PU5414 PU-016-SEG14-B-DVG/US/      /W
PU5415 PU-006-SEG14-B-DVG/US/      /W
PU5423 PU-060-SEG14-B-DVG/US/      /W
PU5443 PU-040-SEG14-B-DVG/US/      /W
PU5460 PU-600-SEG14-B-DVG/US/      /W
PU5600 PU-400-SEG14-B-DVG/AM
PU5601 PU-250-SEG14-B-DVG/AM
PU5602 PU-100-SEG14-B-DVG/AM
PU5603 PU-025-SEG14-B-DVG/AM
PU5604 PU-010-SEG14-B-DVG/AM
PU5660 PU-600-SEG14-B-DVG/AM
PU5700 PU-400-SEG14-B-DVG/DE
PU5701 PU-250-SEG14-B-DVG/DE
PU5702 PU-100-SEG14-B-DVG/DE
PU5703 PU-025-SEG14-B-DVG/DE
PU5704 PU-010-SEG14-B-DVG/DE
PU5760 PU-600-SEG14-B-DVG/DE
PV3012 PV-100-SEG14-POPKG/US/      /W
PV3013 PV-025-SEG14-PSPKG/US/      /W
PV3022 PV-100-SEG14-PSPKG/US/      /W
PV3023 PV-025-SEG14-PSPKG/US/      /W
PV5013 PV-015-SEM12-PSPKG/US/      /W
PV5023 PV-016-SEM12-PSPKG/US/      /W
PV5033 PV-022-SEM12-PSPKG/US/      /W
PV5043 PV-012-SEM12-PSPKG/US/      /W
PV5053 PV-018-SEM12-PSPKG/US/      /W
PV5061 PV-140-SEG14-PSPKG/US/      /W
PV5071 PV-180-SEG14-PSPKG/US/      /W
PV5091 PV-010-SEG14-PSPKG/US/      /W
PV5101 PV-030-SEG14-PSPKG/US/      /W
PX0521 PP-250-SBG14-QFNKG/US/      /V
PX0522 PP-100-SBG14-QFNKG/US/      /V
PX3023 PA-025-RBR14-A-ZVG/US/      /V
PX3111 PA-300PSBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3220 PA-500PSBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3222 PA-100PSBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3223 PA-050PRBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3224 PA-010PRBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3226 PA-003PRBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3227 PA-001PRBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3228 PA-010WRBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3229 PA-0-1PRBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3233 PA-025PRBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3234 PA-020PRBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3237 PA-002PRBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3238 PA-0,5PRBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3254 PA-010PRBN14-A-ZVG/US/      /V
PX3422 PA-074PSBN14-A-ZVG/US/      /E
PX3524 PA-1-10RBG14-A-ZVG/US/      /V
PX3980 PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V
PX3981 PA-160-SBG14-A/ZVG/US/   /V
PX3990 PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V
PX3991 PA-160-SBR14-A/ZVG/US/   /V
PX7001 PP-250-SBG14-QFRKG/US/      /V
PX7002 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V
PX7010 PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V
PX7012 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V
PX7021 PP-250-SBG14-QFRKG/US/      /V
PX7022 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V
PX7026 PP-2,5-RBG14-QFRKG/US/      /V
PX7032 PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V
PX7112 PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V
PX7121 PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V
PX7122 PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V
PX7132 PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V
PX7251 PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V
PX9020 PA-400-SBR14-B-DVG/US/      /V
PX9060 PA-600-SBR14-B-DVG/US/      /V
PX9110 PA-500PSBN14-B-DVG/US/      /V
PX9111 PA-300PSBN14-B-DVG/US/      /V
PX9112 PA-100PSBN14-B-DVG/US/      /V
PX9114 PA-010PRBN14-B-DVG/US/      /V
PX9116 PA-003PRBN14-B-DVG/US/      /V
PX9117 PA-001PRBN14-B-DVG/US/      /V
PX9118 PA-010WRBN14-B-DVG/US/      /V
PX9119 PA-0-1PRBN14-B-DVG/US/      /V
PX9134 PA-020PRBN14-B-DVG/US/      /V
PX9224 PA-010PRBN14-C-DVG/US/      /V
PX9227 PA-001PRBN14-C-DVG/US/      /V
PX9963 PA-025-SBR14-A-ZVG/US/      /V
PX9973 PA-035-RBR14-B-DVG/US/      /V
PX9983 PA-025-SBR14-B-DVG/US/      /V
PX9992 PA-040-SBR14-A-ZVG/US/      /V
PX9994 PA-010-SBR14-A-ZVG/US/      /V
PY1007 PI-001BREA01-E-ZVG/US/      /P
PY1008 PI-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P
PY1018 PI-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P
PY2056 PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P
PY2064 PM-010-RES30-E-ZVG/US/      /P
PY2068 PN-+,2BRBR14-MFRKG/US       /V
PY2668 PL-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P
PY2692 PI-150-REA01-MFRKG/US/      /P
PY2794 PI-010-REA01-MFRKG/US/      /P
PY2795 PI-005-REA01-MFRKG/US/      /P
PY5122 PY-100MSBM12-HFPKG/US/      /V
PY7000 PN-400-SGR14-KG   /US/      /V
PY7001 PN-250-SGR14-KG   /US/      /V
PY7002 PN-100-SGR14-KG   /US/      /V
PY7003 PN-025-RBR14-KG   /US/      /V
PY7102 PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V
PY9000 PY-600-SE    MFRKG/US/      /V
PY9291 PN-250-SBR14-QFRKG/US/      /V
PY9292 PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V
PY9293 PN-025-RBR14-QFPKG/US/      /V
PY9294 PN-010-RBR14-QFPKG/US/      /V
PY9920 PN-400-SBR14-HFBOW/LS/      /V
PY9924 PY-010-RDR14-KFPKG/US/…/K
PY9933 PN-025-RBR14-QFRKG/US/      /V
PY9934 PN-010-RBR14-QFRKG/US/      /V
PY9951 PY-250-SER34-MFPKG/US/      /V
PY9954 PY-010-RER34-LFPKG/US/      /V
PY9961 PN-250-SBR14-QFPKA/US/      /V
PY9970 PY-400-SDD24-KFPKG/US/      /N

PK6222

PK6220

PK6524

PK6520

PK6522

PK6521

PI2793

PI2794

PI2795

PI2796

PI2797

PI2798

PI2799

PG2794

PG2795

PG2796

PG2797

PG2798

PG2799

PG2789

PG2793

PM2058

PM2057

PM2056

PM2055

PM2054

PM2053

PQ7809

PQ7834

PQ0809

PQ0834

PS3208

PS3607

PS3407

PS3427

PS3417

PS3617

E18010 

E18011

E18012

E18013

E30094

EVT001

EVT002

EVT004

EVT005

E33201

E33202

E30122

E30123

E30124

E18109

E18110

E18112

E18113

EVT001

EVT002

EVT004

EVT005

E33011

E33012

E33013

EVT001

EVT002

EVT004

EVT005

EVC150

EVC151

EVC153

EVC154

E30400

E30401

E30399

E30402

 

PN004A PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D    /V
PN006A PN-2,5-RBR14-KFPKG/US/3D    /V
PN007A PN-001-RBR14-MFPKG/US/3D    /V
PN009A PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D    /V
PN014A PN-010-RBR14-QFPKG/US/3D    /V
PN016A PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/3D    /V
PN2009 PN-1-1BRBR14-MFRKG/US/      /V
PN2020 PN-400-SBR14-MFRKG/US/      /V
PN2021 PN-250-SBR14-MFRKG/US/      /V
PN2022 PN-100-SBR14-MFRKG/US/      /V
PN2023 PN-025-RBR14-MFRKG/US/      /V
PN2024 PN-010-RBR14-MFRKG/US/      /V
PN2026 PN-2,5-RBR14-MFRKG/US/      /V
PN2027 PN-001BRBR14-MFRKG/US/      /V
PN2028 PN-,25-RBR14-MFRKG/US/      /V
PN2060 PN-600-SBR14-MFRKG/US/      /V
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Photoelectric Sensor IFM (Model: O1D100).

Comments are closed.