NORBAR NORTORQUE®

2
737
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
 
The NorTorque® utlises Norbar’s proven mechanism and
internal components and incorporates them into a purposeful
and atractve torque wrench that will delight a wide range of
users from professional mechanics to hobby enthusiasts
• Accurate to ±3% of reading which meets the requirements of
ISO6789-1:2017
• Light and fast adjustment saves operator tme and effort
• Micrometer scale applying to the primary torque units (N·m on a
dual scale wrench) for simple and error free setng
• ‘Push-through’ ratchets allow torque control in both the clockwise
and ant-clockwise directons
• Tough ratchets with narrow engagement angles allow for easy
positoning of the tool in confned spaces. 5° for models up to 200
N·m and 6° for models 300 N·m and above
• Push/pull lock is fast and intuitve to use and prevents accidental
adjustment of the set torque
• Convenient hanger feature for tool storage also aids wrench
unlocking and adjustment
NORTORQUE® 2 RATCHET ADJUSTABLE - DUAL SCALE 130101+ Model 60, 3∕8
NORTORQUE® 2 RATCHET ADJUSTABLE - DUAL SCALE 130101+ Model 60, 3∕8
 
2 RATCHET ADJUSTABLE – DUAL SCALE
130101+ Model 60, 3∕8", 12 – 60 N·m, 10 – 45 lbf·f
130103- Model 100, 1∕2", 20 – 100 N·m, 15 – 75 lbf·f
130104 Model 200, 1∕2", 40 – 200 N·m, 30 – 150 lbf·f
130105 Model 300, 1∕2", 60 – 300 N·m, 45 – 220 lbf·f
130106 Model 340, 1∕2", 60 – 340 N·m, 45 – 250 lbf·f
2 RATCHET ADJUSTABLE – N·m ONLY
130111+ Model 60, 3∕8", 12 – 60 N·m
130113- Model 100, 1∕2", 20 – 100 N·m
130114 Model 200, 1∕2", 40 – 200 N·m
130115 Model 300, 1∕2", 60 – 300 N·m
130116 Model 340, 1∕2", 60 – 340 N·m
+ Supplied with 1∕2" sq. dr. adaptor
– Supplied with 3∕8" sq. dr. adaptor
2 FEMALE TORQUE HANDLE ADJUSTABLE –
DUAL SCALE
130121 Model 60, 9 x 12mm , 12 – 60 N·m, 10 – 45 lbf·f
130123 Model 100, 9 x 12mm, 20 – 100 N·m, 15 – 75 lbf·f
130125 Model 200, 9 x 12mm, 40 – 200 N·m, 30 – 150 lbf·f
130126 Model 200, 14 x 18mm, 40 – 200 N·m, 30 – 150 lbf·f
130127 Model 300, 14 x 18mm, 60 – 300 N·m, 45 – 220 lbf·f
130128 Model 340, 14 x 18mm, 60 – 340 N·m, 45 – 250 lbf·f
2 FEMALE TORQUE HANDLE ADJUSTABLE –
N·m ONLY
130131 Model 60, 9 x 12mm , 12 – 60 N·m
130133 Model 100, 9 x 12mm, 20 – 100 N·m
130135 Model 200, 9 x 12mm, 40 – 200 N·m
130136 Model 200, 14 x 18mm, 40 – 200 N·m
130137 Model 300, 14 x 18mm, 60 – 300 N·m
130138 Model 340, 14 x 18mm, 60 – 340 N·m
2 TORQUE HANDLE ADJUSTABLE 16mm SPIGOT –
DUAL SCALE
130141 Model 60, 16mm spigot, 12 – 60 N·m, 10 – 45 lbf·f
130142 Model 100, 16mm spigot, 20 – 100 N·m, 15 – 75 lbf·f
130143 Model 200, 16mm spigot, 40 – 200 N·m, 30 – 150 lbf·f
130144 Model 300, 16mm spigot, 60 – 300 N·m, 45 – 220 lbf·f
2 TORQUE HANDLE ADJUSTABLE 16mm SPIGOT – N·m ONLY
130161 Model 60, 16mm spigot, 12 – 60 N·m
130162 Model 100, 16mm spigot, 20 – 100 N·m
130163 Model 200, 16mm spigot, 40 – 200 N·m
130164 Model 300, 16mm spigot, 60 – 300 N·m
 Công ty Giải Pháp và Công Nghệ INO  là đại diện chính thức của NORBAR Torque Tool – UK tại Việt Nam. INO cam kết với tất cả khách hàng rằng: Giá tốt nhất Việt Nam và Dịch vụ chuyên nghiệp.
 
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | NORBAR NORTORQUE®.

Comments are closed.