Torque Wrenches – Norbar Viet Nam

47
1336

Dòng cờ lê lực Torque wrenches đa dạng chủng loại tùy từng yêu cầu của khách hàng mà norbar việt nam sẽ cung cấp các model tương ứng

Sau đây là một số dòng thông dụng trong công nghiệp

2 RATCHET ADJUSTABLE – DUAL SCALE
13285 TTi20, ¼”, 1 – 20 Nm, 10 – 180 lbfin
13640 TTi20, 3/8″, 1 – 20 Nm, 10 – 180 lbfin
13658 TTi50, 3∕8″, 8 – 50 Nm, 6 – 35 lbfft
13659 TTi50, ½”, 8 – 50 Nm, 6 – 35 lbfft
2 RATCHET ADJUSTABLE – N·m ONLY
13648 TTi20 Nm, ¼”, 1 – 20 Nm
13649 TTi20 Nm, 3∕8″, 1 – 20 Nm
13662 TTi50 Nm, 3∕8″, 8 – 50 Nm
13663 TTi50 Nm, ½”, 8 – 50 Nm
2 RATCHET ADJUSTABLE – lbf·ft ONLY
13652 TTi15 ftlb, ¼”, 10 – 180 lbfin
13653 TTi15 ftlb, 3∕8″, 10 – 180 lbfin
13664 TTi35 ftlb, 3∕8″, 6 – 35 lbfft
13665 TTi35 ftlb, ½”, 6 – 35 lbfft
2 FIXED HEAD ADJUSTABLE
13550 TTf20 3∕8″, 1 – 20 Nm, 10 – 180 lbfin
13559 TTf20 Nm, 3∕8″, 1 – 20 Nm (N·m ONLY)
13573 TTf15 ftlb, 3∕8″, 10 – 180 lbfin (lbf·in ONLY)
2 FEMALE TORQUE HANDLE ADJUSTABLE
13600 TTfth20, 9 x 12 mm, 1 – 20 Nm, 10 – 180 lbfin
13666 TTfth50, 9 x 12 mm, 8 – 50 Nm, 6 – 35 lbfft
13670 TTfth20 Nm, 9 x 12 mm, 1 – 20 Nm (N·m ONLY)
13671 TTfth50 Nm, 9 x 12 mm, 8 – 50 Nm (N·m ONLY)
1300 HT3/1300 PTM-52 500 Norbar Viet Nam
cờ lê nhân lực tô vít xiết lực, tô vít lực dụng cụ xiết lực Norbar Viet Nam
2700 HT3/2700 PTM-52 800 Norbar Viet Nam
1000 HT-52 PTM-72 1000 Norbar Viet Nam
cờ lê xiết lực bộ nhân lực tô vít cân lực Norbar Viet Nam
2000 HT-72 PTM-72 1350 Norbar Viet Nam
4000 HT-92 PTM-72 2000 Norbar Viet Nam
Torque Multipliers  Torque Screwdrivers Torque Wrench Norbar Viet Nam
7000 HT-119 PTM-92 2700 Norbar Viet Nam
1700 HT1 & HT2 PTM-92 4000 Norbar Viet Nam
Torque multiplier Kit Norbar Torque Multiplier HandTorque Norbar Viet Nam
3000 HT30 PTM-119 4500 Norbar Viet Nam
3400 HT5 & HT6 100-500 Norbar Viet Nam
Pneumatic torque multiplier TTi 20 Torque Wrench TTi50 Torque Wrench Norbar Viet Nam
4500 HT45 160-800 Norbar Viet Nam
6000 HT7 & HT60 200-1000 Norbar Viet Nam
TTi100 Torque Wrench TTi150 Torque Wrench TTi200 Torque wrench Norbar Viet Nam
9500 HT9 270-1350 Norbar Viet Nam
20000 HT11 400-2000 Norbar Viet Nam
34000 HT12 540-2700 Norbar Viet Nam
TTi250 Torque Wrench Industrial 4AR Torque wrench Industrial 4R Torque Wrench Norbar Viet Nam
47500 HT13 700-4000 Norbar Viet Nam
300000 HT18 900-4500 Norbar Viet Nam
Electronic  torque multiplier TTi300 Torque Wrench Torque measurement Norbar Viet Nam
200-1000 ET-72-1000-B ET-92-4000-B Norbar Viet Nam
270-1350 ET-72-1350-B ET-119-6000-B Norbar Viet Nam
Ultrasonic bolt measurement Calibration equipment EvoTorque 2 Norbar Viet Nam
400-2000 ET-72-2000-B 1200-6000 Norbar Viet Na
MATCO TRB100 KD TOOLS 3261 TORQUE WRENCH STAHLWILLE Norbar Viet Nam
MATCO TRB75F KD TOOLS 3262 TORQUE WRENCH STAHLWILLE 730 Norbar Viet Nam
MATCO TRC150 KD TOOLS 3263 TORQUE WRENCH STAHLWILLE 730/20 Norbar Viet Nam
MATCO TW250I KD TOOLS 3264 TORQUE WRENCH STAHLWILLE 730/80 Norbar Viet Nam
MATCO TW2RAN KD TOOLS 3418 TORQUE SCREWDRIVER STAHLWILLE 730-40 Norbar Viet Nam
MATCO TW3CD KLEIN 57005-1 TORQUE WRENCH STAHLWILLE 740/32 Norbar Viet Nam
MATCO TOOLS TRC150 KLEIN 57035 TORQUE WRENCH STAHLWILLE MANOSKOP 730 Norbar Viet Nam
MAURY MICROWAVE 2698C1 LEBOW 1253-101-5 TORQUE SENSOR STAHLWILLE N/A Norbar Viet Nam
MAXCOM 2098-5065-54 LEBOW 1253-103 TORQUE TESTER STANDARD PNEUMA 263 Norbar Viet Nam
MCMASTER LEBOW 2133-103 TORQUE SENSOR STANLEY J6012B Norbar Viet Nam
MCMASTER DT250R LEBOW 2133-105-350 TORQUE SENSOR SNAP ON 117E Norbar Viet Nam
MCMASTER N/A LEBOW 2133-106 TORQUE CELL SNAP ON 5JFR275D Norbar Viet Nam
MCMASTER CARR DT250A MAC 2432 TORQUE WRENCH SNAP ON N/A Norbar Viet Nam
MCMASTER CARR DT250R MAC TW4200 TORQUE WRENCH SNAP ON P1275 Norbar Viet Nam
MCMASTER CARR DT75FR MAC TW450 TORQUE WRENCH SNAP ON QC1R200 Norbar Viet Nam
MCMASTER-CARR DT250A MAC TW6250AA TORQUE WRENCH SNAP ON QC1R50 Norbar Viet Nam
METRO T250FR MAC TWDM30IN TORQUE WRENCH SNAP ON QC2FR75 Norbar Viet Nam
MONTZ T0406 MAC TWDX150IN TORQUE WRENCH SNAP ON QC2R1000 Norbar Viet Nam
MOUNTZ MAC TWDX50FT TORQUE WRENCH SNAP ON QC2R100D Norbar Viet Nam
MOUNTZ 150 MTZ MAC TWF8250A TORQUE WRENCH SNAP ON QC2R200 Norbar Viet Nam
MOUNTZ 250 MAC TWX100 TORQUE WRENCH SNAP ON QC2R75 Norbar Viet Nam
MOUNTZ MICRO TORQUE MAC TWX1000 TORQUE WRENCH SNAP ON QC2RN50 Norbar Viet Nam
MOUNTZ MTW 250F MAC TWZ600 TORQUE WRENCH SNAP ON QC3R250 Norbar Viet Nam
MOUNTZ MTZ 150 MARK 10 BGI TORQUE TRANSDUCER W/DRO SNAP ON QC3R2500 Norbar Viet Nam
MOUNTZ MTZ150 MARK 10 STE1000 TORQUE SENSOR SNAP ON QC3RN200 Norbar Viet Nam
MOUNTZ N/A MARK 10 STE200 TORQUE SENSOR SNAP ON QC4RN800 Norbar Viet Nam
MOUNTZ TB MARK 10 STE400 TORQUE SENSOR SNAP ON QCIR200 Norbar Viet Nam
MOUNTZ TBN110 MARK 10 STJ 100 TORQUE SENSOR SNAP ON QD1R50 Norbar Viet Nam
MOUNTZ TBN20 MARK 10 STJ12 TORQUE SENSOR SNAP ON QJFR 275 E Norbar Viet Nam
MOUNTZ TLS 0022 MARK 10 STJ500Z TORQUE SENSOR SNAP ON QJFR2750 Norbar Viet Nam
MOUNTZ TLS0022 MARK 10 BGI W/DRO TORQUE METER SNAP ON QJFR-275A Norbar Viet Nam
MOUNTZ TLS0022M MARK 10 MGT12 TORQUE METER SNAP ON QJFR-275B Norbar Viet Nam
MOUNTZ TLS0135 MASTER MECHANIC M38250TW TORQUE WRENCH SNAP ON QJFR-275C Norbar Viet Nam
MOUNTZ TLS0406 MATCO DR-200-1 TORQUE WRENCH SNAP ON QJFR275E Norbar Viet Nam
MOUONTZ 292-2214 MATCO T-75FR TORQUE WRENCH SNAP ON QJR 2100 E Norbar Viet Nam
N/A 04 97 MATCO TRA200 TORQUE WRENCH SNAP ON QJR 284E Norbar Viet Nam
N/A 12415 MATCO TRA-50 TORQUE WRENCH SNAP ON QJR 3200 C Norbar Viet Nam
N/A 16003M MATCO TRB100 TORQUE WRENCH SNAP ON QJR117E Norbar Viet Nam
N/A 3447 MATCO TRB250 TORQUE WRENCH SNAP ON QJR117F Norbar Viet Nam
N/A 4 90 MATCO TRB75F TORQUE WRENCH SNAP -ON QJR117F Norbar Viet Nam
N/A 498 MATCO TRC250 TORQUE WRENCH SNAP ON QJR2100 D Norbar Viet Nam
N/A 5120-00-853-453 MATCO TRD-600R TORQUE WRENCH SNAP ON QJR-2100B Norbar Viet Nam
N/A 560-63-5519 MATCO TW-150R TORQUE WRENCH SNAP ON QJR2100D Norbar Viet Nam
N/A 7406033 MATCO TW-250F TORQUE WRENCH SNAP ON QJR2100E Norbar Viet Nam
N/A 77-DISS-TW MATCO TW3FRAN TORQUE WRENCH SNAP ON QJR217 C Norbar Viet Nam
N/A 77-DISS-TW-K MATCO TW-4200 TORQUE WRENCH SNAP ON QJR217A Norbar Viet Nam
N/A DISS-35-01 MATCO TWBDI-150 TORQUE WRENCH SNAP ON QJR-217B Norbar Viet Nam
N/A DMTW-M MATCO TWDF-250 TORQUE WRENCH SNAP ON QJR217C Norbar Viet Nam
N/A J7754 MCMASTER CARR DT250 TORQUE WRENCH SNAP ON QJR284 D Norbar Viet Nam
N/A N/A MCMASTER CARR DT75FR TORQUE WRENCH SNAP ON QJR-284B Norbar Viet Nam

Comments are closed.