Temperature instrument/tool -Tư vấn mua sắm & Cung cấp thiết bị và dụng cụ nhiệt độ

2
443

Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Temperature Indicator

Thermocouples

RTDs

Thermometers

Chambers

Chart Recorders

Temperature Calibrators

Temperature Controller

Incubators

Infrared

Ovens

RTD Probes

Data Collector

Dial Thermometer

Glass Thermometer

Humidity Transmitter

Psychrometer

RH Meter

Temperature Meter

Temperature Transmitter

Comments are closed.