Tiếng anh chuyên ngành thiết bị y tế

16
682

O2 Humidifier + adjuster (taking O2 from 4atm medical air system
Bộ điều chỉnh + làm ẩm O2 (lấy O2 từ hệ khí y tế @4atm)
Oxygen relief valve +Adjuster + humidifier (Taking from 150atm oxygen cylinder)
Bộ van giảm áp + điều chỉnh + làm ẩm O2 (lấy từ bình ôxy@150atm)
Electric bailer 3 capacity of 40l/minute, 365kPa
Máy hút điện 3 40l/phút,365kPa
Continuous electric bailer of low pressure 0-200mmH2O
Máy hút điện chạy liên tục, áp lực thấp 0-200mmH2O
Three-channel electrocardiograph 3supported diagnosis by software
Máy điện tim 3 3 kênh có phần mềm hỗ trợ chẩn đoán
Minor operation Instrument set
Bộ dụng cụ tiểu phẫu
Instrument set for medical examination
Bộ dụng cụ khám bệnh
Adult stethoscope
Ống nghe bệnh người lớn
Children stethoscope
Ống nghe bệnh trẻ em
Adult sphygmomanometer
Huyết áp kế người lớn

– Children sphygmomanometer: Huyết áp kế trẻ em
– Adult examination table: Bàn khám bệnh người lớn
– Children examination table: Bàn khám bệnh trẻ em
– Obstetric examination table: Bàn khám sản
– Stainless-steel patient bed: Giường bệnh thép không rỉ
– Stainless-steel bed for emergency aid: Giường cấp cứu thép không rỉ.
– 5000 lux light for medical examination with E24V Halogen light bulb: Đèn khám bệnh 35000 lux, bóng halogen E24V
– The head operation & examination lamp with pressure reducer: Đèn khám bệnh treo trán có gương và nguồn giảm áp
– 45W mobile sterilizing ultraviolet lamp: Đèn cực tím tiệt trùng di động 3 45W Weighing device with built-in ruler: ≥ 120kg, 2000mm: Cân trọng lượng có đo chiều cao, 3120kg, 2000mm
-X-ray film viewer of the size 40x40cm: Đèn đọc phim X quang loại 40x40cm
-Single-light bulb shade lamp: Đèn gù một bóng
-Electric drying cabinet, type: 250oC 50 liters: Tủ sấy điện 250oc 3 50lít
-Electricheater: Lò sưởi điện
-Stainless steel cabinet: Tủ đựng thép không rỉ

Comments are closed.