DRUCK-Pressure Stations (Model: PV 621, 622 & 623)

2
430
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 There are three pressure generation stations, also available in ATEX approved versions for stand- alone use in hazardous areas:

 PV 621 – pneumatic pressure generator for pressures 95% vacuum to 20 bar (300 psi)

PV 622 – pneumatic pressure generator for pressures 95% vacuum to 100 bar (1500 psi)

PV 623 – hydraulic pressure generator for pressures up to 1000 bar (15000 psi).

Each pressure station is designed for stand-alone operation as a pressure generator and can replace conventional hand pumps and gas bottles to provide greater efficiency and ease of use. They can be used on the workbench or combined with a reference instrument, such as the DPI 104 they can be used as comparators and pressure calibrators.

 Combining any of the pressure stations with a PM 620 pressure module and the DPI 620 calibrator creates a uniquely capable, self-contained pressure calibrator.

Features

 • A uniquely capable, re-rangeable and self contained pressure test system
 • Advanced pressure generation
  – 95% vacuum to 20 bar (300 psi) pneumatic
  – 95% vacuum to 100 bar (1500 psi) pneumatic
  – 0 to 1000 bar (15000 psi) hydraulic
 • Stand alone replacements for hand pumps and can be used as comparators
 • Bench top use as comparators
 • Overpressure protection valve can be fitted
 • Quick fit, self sealing pressure adaptors and hoses reduces the need for tools and likelihood of leaks

Applications

 • Maintenance and calibration
 • System measurement and monitoring
 • Indicator and recorder
 • Process loop set up and diagnostics
 • Switch, trip and safety system testing

Suitable for:

 • Plant and process engineers
 • Service companies and site contractors
 • Installation and commissioning engineers
 • Laboratories
Maximum pressure PV 621 20 bar (300 psi) pneumatic
PV 622 100 bar (1500 psi) pneumatic
PV 623 1000 bar (15000 psi) hydraulic
Pressure media PV 621 and PV 622 non-corrosive gases,
PV 623 de-mineralized water or mineral oil
(ISO viscosity grade < 22)
Operating temperature -10° to 50°C (14° to 122°F)
For water +4 to +50°C (39 to 122°F)
Storage temperature -20 to 70°C (-4 to 158°F) (must be empty of water)
Shock and vibration BS EN 61010:2001; Def stan 66-31, 8.4 cat III
Pressure safety Pressure equipment directive class SEP
Size and weight Pressure equipment directive class SEP
Over Pressure Each station can be fitted with an overpressure protection device to protect both the pressure module ad the device under test.
Physical Size and weight: 450 mm x 280 mm x 235 mm,
PV 621 2.65 kg, PV 622 3.30 kg, PV 623 3.75 kg

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | DRUCK-Pressure Stations (Model: PV 621, 622 & 623) .

Comments are closed.