Mass flow Controller (MC/MRC/VC/VRC Serial)

166
1613
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Mass flow controllers (MFCs) were originally designed to take the guess work out of precision gas flow control. Today, the demand for accurate and repeatable gas flow control has spanned dozens of industries. Demand for mass flow controllers is growing and customers are requiring that MFCs are easy to use, fast, reliable, accurate, cost effective and robust.
The Alicat Scientific Mass Flow Controllers are especially well suited for vacuum coating applications. These would include vacuum sputtering, e-beam evaporation, or chemical vapor deposition(CVD). We can do secondary outputs for pressure or temperature should you also need to monitor inline pressure. Alicat Scientific Mass Flow Controller can control 30 gases. One gas should be specified for the primary gas calibration. A 115V/60Hz power cable is available to power the unit.
The Alicat MC/ MCR/ VC & VCR series mass flow controller is designed to meet the above requirements:
Measured Parameters
• MC & MCR Series Mass Flow Controller products
• Mass Flow
• Volumetric Flow
• Pressure (PSIA)
• Temperature (° Celsius or ° Farenheit)
• VC & VCR Series Volumetric Flow Meter products
• Volumetric Flow

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Mass flow Controller (MC/MRC/VC/VRC Serial).

Comments are closed.