EM TEST -Continuous Wave Simulator, 25W (Model :CWS 500N1.1)

2
461
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Highlights

·        Signalgenerator 9kHz to 1GHz

·        Amplitude modulation: 1Hz to 3kHz (1% to 99%)

·        Pulse modulation: 1Hz to 1kHz (10% to 80%)

·        25W amplifier, 100kHz to 250MHz

·        Automatic calibration via built-in power meter

·        Connection for external amplifiers up to 1GHz

·        Built-in current monitor, 9kHz to 1GHz

·        USB-Interface

·        Software for Windows Vista and Windows 7

Application

CWS 500N1.1 – The single box solution for rf conducted immunity Testing

The CWS 500N1.1 is the most compact single box test equipment for testing conducted rf immunity as per IEC 61000-4-6 and related standards. Apart from the 1kHz 80% AM signal the CWS 500N1.1 also generates a 2 Hz 80% AM signal to test medical appliances and a 1 Hz PM signal with 50% duty cycle required to test safety equipment like fire alarms.
Equipped with a 1 GHz current monitor the CWS 500N1.1 can be used up to 1 GHz by means of an external amplifier.
EM TEST supplies a large range of CDNs, EM clamp and current injection clamps as well as the corresponding calibration accessories. Full compliant levelling can be run from the front panel of the CWS 500N1.1 storing the results in one of the 5 memories.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | EM TEST -Continuous Wave Simulator, 25W (Model :CWS 500N1.1).

Comments are closed.