Geotest, Modular Digital I/O PXI Card (GX5731)

0
427
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The GX5731 is a 6U modular digital I/O card with 224 I/O channels. Designed for ATE, data acquisition, or process control systems where a large number of discrete I/O channels are required, the GX5731 offers the highest density in the industry for a single PXI plug-in board. Of the 224 channels, 128 have TTL levels, and the direction of each group of eight channels can be programmed as input or output. The other 96 channels can be used for customized I/O using Geotest's GX57xx series I/O modules.

Features

The GX5731's 224 digital inputs or outputs are arranged in seven 32-bit ports. Four of the ports provide 128 TTL levels and can be programmed for input or output in groups of 8/ The other three ports require GX57xx I/O modules that provide customized levels, handshaking, and on-board memory. The GX57xx expand I/O capability of the GX5731 input or output channels.

I/O Modules

The GX5731 can accommodate up to three I/O modules to achieve custom I/O levels and functions. I/O modules provide between 16 and 32 channels. Some offer on-board memory for vector I/O.

Programming and Software

The board is supplied a 32 and 64 bit DLL driver. Various interface files provide access to the DLL from programming tools and languages such as ATEasy, LabVIEW, LabView/Real-Time, Microsoft® and Borland® C/C++, Microsoft Visual Basic®, Borland Delphi, and more. The available virtual panel can be used to interactively adjust and control the instrument from a window that displays the current instrument settings and measurements.
On-Line help file and PDF User's Guide provides documentation that includes instructions for installing, using and programming the board.
A separate software package –
GtLinux – provides support for Linux 32/64 operating systems.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Geotest, Modular Digital I/O PXI Card (GX5731) .