Kikusui- Basic Package (Model:PFX2000 Series)

6
481
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

PFX2000 Series Basic Package and Windows PC allow you to perform battery test such as PASS/FAIL diagnosis, lifetime test, and comparison evaluation for battery.
PFX2000 Series is a high performance battery test system used by leading battery manufacturers. This system consists of the Charge/Discharge power supply unit installed in the exclusive design of the unit frame, a control unit PFX2121, an application software “SD002 BP Checker 2000 BASIC Edition”, and necessary accessories such as cables. This basic package is capable to meet various types of charge and discharge testing.

Features

Contents of the system

  • Charge/Discharge power supply unit PFX2011 or 2021
  • Control unit
  • Unit frame for Charge/Discharge power supply unit
  • Application software
  • Accessories including alligator clip load cable

*PC is not included. Included application software “SD002 BPChecker2000 Basic Edition” is exclusive for 2CH operation. Impedance measurement cannot be done. Other specifications are same as “SD002 BPChecker2000 FULL Edition”.

Lineup

Model Specification
PFX2011 Basic Package Battery Tester (5V-5A 25W / 2 channels), An application software “SD002 BP Checker 2000 BASIC Edition” and accessories such as test cables are bundled. *PC is required to operate this product.
PFX2021 Basic Package Battery Tester (20V-10A 200W/ 1 channel), An application software “SD002 BP Checker 2000 BASIC Edition” and accessories such as test cables are bundled. *PC is required to operate this product.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Kikusui- Basic Package (Model:PFX2000 Series).

Comments are closed.