LeCroy LC534 Oscilloscope

0
359
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

LeCroy LC534 Oscilloscope, Digital: 1GHz,2GSa/s,4ch (Stand alone) The LeCroy LC534 oscilloscope is a graph-displaying device ΓÇô it draws a graph of an electrical signal. In most applications, the graph shows how signals change over time: the vertical (Y) axis represents voltage and the horizontal (X) axis represents time. The intensity or brightness of the display is sometimes called the Z axis. The LeCroy LC534 oscilloscope s simple graph can tell you many things about a signal, such as: the time and voltage values of a signal, the frequency of an oscillating signal, the ΓÇ£moving partsΓÇ¥ of a circuit represented by the signal, the frequency with which a particular portion of the signal is occurring relative to, other portions, whether or not a malfunctioning component is distorting the signal, how much of a signal is direct current (DC) or alternating current (AC) and how much of the signal is noise and whether the noise is changing with time.

Max. Record Length     500000 pt/sec
Min. Vertical Sensitivity     5 mV/div
Maximum Vertical Sensitivity     10 V/div
Rise time     350 ns
Number of Bits     8 bits
Input Impedance     1 MOhm
Input Impedance (alternate)     50 Ohm
Input Coupling     AC,DC
Maximum Input Voltage     400 Vrms
Maximum Input#2 (for Impedance #2)     5 Vrms
Main time base – lowest     1 ns/div
Main time base – highest     1000 s/div
Timebase accuracy     .001 %
Trigger Source     External,Internal
Trigger Modes     Auto,Edge,Normal,Pattern,Single,State,Stop
Minimum Trigger Holdoff     10 ns
Trigger Sensitivity     5 mV
Minimum Glitch Trigger     1 ns
Display Type     Color CRT
Display Size     22.86 cm
Display modes     Auto,Normal,Single,Stop

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | LeCroy LC534 Oscilloscope.