Manostar Gauge (Serial: Low Differential Pressure Gauge)

154
932
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

About Low Differential Pressure Gauges

Air naturally flows from areas of higher pressure to areas of lower pressure. This principle can be employed to keep a room from becoming contaminated by outside air, or to keep the air in a room from getting outside.
Low differential pressure gauges are used to monitor and control this type of air movement. Manostar products can be found in skyscrapers, semiconductor manufacturing lines, clean rooms, nuclear power plants, and a variety of other facilities.

About Yamamoto Electric Works Co., Ltd.

Yamamoto Electric Works Co., Ltd. is recognized around the world as a leader in the field of low differential pressure measurement and system control.
The story begins with the 1961 launch of Japan's first low differential pressure gauge, the "Low Mano".
Since that time, the company has successfully developed and refined an innovative line of high precision, low cost instruments, known today as the Manostar Series.
A new manufacturing facility was added at its HQ in Kobe, Japan in 2000, optimizing the company's R&D and manufacturing capabilities for the quickest response to market needs.

Manostar Products

Manostar Gauge 
【Low Differential Pressure Gauge】
Manostar Gauge WO81 (PDF: 64 KB)
Manostar Gauge WO81 (PDF: 64 KB)
Manostar Gauge FR51 (PDF: 67 KB)
Manostar Switch
【Low Differential Pressure Switch】
Manostar Switch MS65 (PDF: 75 KB)
Manostar Switch MS61A (PDF: 66 KB)
Contact Signal Switch EB3C (PDF: 168 KB)
Manosys Electronic Low Differential Pressure Measurement System Manosys Digital Pressure Gauge EMD7 (PDF: 99 KB)
Manosys Pressure Transmitter EMT1 (PDF: 72 KB)
Manosys Pressure Transmitter EMT6 (PDF: 60 KB)
Manosys Pressure Transmitter EMTGP1 (PDF: 66 KB)
Manosys Pressure Transmitter EMT1H (PDF: 70 KB)
Manosys Receiver EMP2/EMP3 (PDF: 74 KB)
Manosys Controller EMA2 (PDF: 103 KB)
Manosys Square Root Computer EMRT1 (PDF: 55 KB)
DC Power Supply HWS15 (PDF: 38 KB)
Manosys Systems (PDF: 241 KB)
Accessories Pressure Detectors, Pitot Tubes, etc.
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Manostar Gauge (Serial: Low Differential Pressure Gauge).

Comments are closed.