Shimadzu-Prominence (Model:UFLCXR)

3
519
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
In order to investigate minute quantities of impurities in pharmaceuticals and pesticide residues in food products, both the ability to separate and detect trace compounds more reliably and increased analysis efficiency are required.
Following on from the Prominence UFLC, which offered high speed as well as high analysis accuracy and reliability, thereby increasing analysis cost-efficiency, we have developed the Prominence UFLCXR, which achieves greater data quality by means of higher separation performance. While maintaining the high analysis accuracy and reliability cultivated with the Prominence series, by using a high-speed separation column and optimizing the system, we have increased separation performance to a level greater than that of conventional LC.
UFLCXR

The Ultimate in High Separation Performance

In order to achieve the ultimate in high separation performance, column efficiency has been improved by optimizing the balance between the particle diameter of the XR-ODS high-speed separation column and the column length, and the system has been optimized (pressure resistance: 66 MPa) to attain the highest possible level of column performance. When using a longer column (or multiple connected columns), this product is ideal in terms of pressure resistance and low dispersion.

Excellent Reproducibility and Low Sample Carryover

A high level of basic performance, featuring a high-performance pump and an autosampler injection mechanism that prevents carryover, helps increase reliability in the analysis of trace compounds.

High-Separation Column: Shim-pack XR-ODS II

Our product lineup includes the Shim-pack XR-ODS II high-separation column, which is based on the Shim-pack XR-ODS high-speed analysis column, but has been lengthened in order to improve separation performance. This column facilitates high-speed, high-separation analysis for a wider range of analytical applications, such as those involving methanol mobile phases.

The Ultimate in High Separation Performance

In order to achieve the ultimate in high separation performance, column efficiency has been improved by optimizing the balance between the particle diameter of the XR-ODS high-speed separation column and the column length, and the system has been optimized (pressure resistance: 66 MPa) to attain the highest possible level of column performance. When using a longer column (or multiple connected columns), this product is ideal in terms of pressure resistance and low dispersion.

Excellent Reproducibility and Low Sample Carryover

A high level of basic performance, featuring a high-performance pump and an autosampler injection mechanism that prevents carryover, helps increase reliability in the analysis of trace compounds.

High-Separation Column: Shim-pack XR-ODS II

Our product lineup includes the Shim-pack XR-ODS II high-separation column, which is based on the Shim-pack XR-ODS high-speed analysis column, but has been lengthened in order to improve separation performance. This column facilitates high-speed, high-separation analysis for a wider range of analytical applications, such as those involving methanol mobile phases.

The Ultimate in High Separation Performance

In order to achieve the ultimate in high separation performance, column efficiency has been improved by optimizing the balance between the particle diameter of the XR-ODS high-speed separation column and the column length, and the system has been optimized (pressure resistance: 66 MPa) to attain the highest possible level of column performance. When using a longer column (or multiple connected columns), this product is ideal in terms of pressure resistance and low dispersion.

Excellent Reproducibility and Low Sample Carryover

A high level of basic performance, featuring a high-performance pump and an autosampler injection mechanism that prevents carryover, helps increase reliability in the analysis of trace compounds.

High-Separation Column: Shim-pack XR-ODS II

Our product lineup includes the Shim-pack XR-ODS II high-separation column, which is based on the Shim-pack XR-ODS high-speed analysis column, but has been lengthened in order to improve separation performance. This column facilitates high-speed, high-separation analysis for a wider range of analytical applications, such as those involving methanol mobile phases.

The Ultimate in High Separation Performance

In order to achieve the ultimate in high separation performance, column efficiency has been improved by optimizing the balance between the particle diameter of the XR-ODS high-speed separation column and the column length, and the system has been optimized (pressure resistance: 66 MPa) to attain the highest possible level of column performance. When using a longer column (or multiple connected columns), this product is ideal in terms of pressure resistance and low dispersion.

Excellent Reproducibility and Low Sample Carryover

A high level of basic performance, featuring a high-performance pump and an autosampler injection mechanism that prevents carryover, helps increase reliability in the analysis of trace compounds.

High-Separation Column: Shim-pack XR-ODS II

Our product lineup includes the Shim-pack XR-ODS II high-separation column, which is based on the Shim-pack XR-ODS high-speed analysis column, but has been lengthened in order to improve separation performance. This column facilitates high-speed, high-separation analysis for a wider range of analytical applications, such as those involving methanol mobile phases.

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Shimadzu-Prominence (Model:UFLCXR).

Comments are closed.