Stanford research-RF Signal Generators(SG380 Series)

1
531
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The SG380 Series RF Signal Generators use a unique, innovative architecture (Rational Approximation Frequency Synthesis) to deliver ultra-high frequency resolution (1 µHz), excellent phase noise, and versatile modulation capabilities (AM, FM, ØM, pulse modulation and sweeps) at a fraction of the cost of competing designs.

The standard models produce sine waves from DC to 2.025 GHz (SG382), 4.05 GHz (SG384) and 6.075 GHz (SG386).

 • DC to 2 GHz, 4 GHz or 6 GHz
 • 1 µHz resolution
 • AM, FM, ØM, PM and sweeps
 • OCXO timebase (std.)
 • -116 dBc/Hz phase noise
  (20 kHz offset, f = 1 GHz)
 • Rubidium timebase
 • Square wave clock outputs
 • Analog I/Q inputs
 • Ethernet, GPIB and RS-232
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Stanford research-RF Signal Generators(SG380 Series).

Comments are closed.