Glass Thermometer – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị nhiệt kế thuỷ tinh

762
4870

        

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Cms 227-090 Thermometer,Liquid in Glass
A&M Thermometer Corp. 99-01517 Glass Thermometer
A&M Thermometer Corp. ASTM 63C Glass Thermometer
AMA ASTM 5C Glass Thermometer
American 50-400°F Glass Thermometer
American 50°F to 400°F Glass Thermometer
American Scientific 0-250°F Glass Thermometer
American Scientific 35°C & 55°C Special Glass Thermometer
American Scientific 37°C & 55°C Special Glass Thermometer
American Scientific T2011-2 Glass Thermometer
American Scientific Unknown Glass Thermometer
Bacharach 12-0267 Glass Thermometer
Barjan -40 to 80°C Glass Thermometer
Barnstead International -5-405°C
Baxter 20-300° F Glass Thermometer
BCR -20-110°C Glass Thermometer
BCR -30-120° F Glass Thermometer
BCR 0-230° F Glass Thermometer
BCR ASTM 11F Glass Thermometer
Blue M -10 to 100°C Glass Thermometer
Blue M 0-260°C Glass Thermometer
Blue M C01C-3 Glass Thermometer
Blue M C10C-5 Glass Thermometer
Blue M Unknown Glass Thermometer
Blue-Point 0 – 220°F Glass Thermometer
Blue-Point TEMP1A Glass Thermometer
Blue-Point TEMP2 Glass Thermometer
Brooklyn Co -38 to +2°C Glass Thermometer
Brooklyn Thermometer Co 0-230° F
Brooklyn Thermometer Co 0-500° F
Brooklyn Thermometer Co 19 – 51°C ASTM91C
Brooklyn Thermometer Co 3544RL Glass Thermometer
Brooklyn Thermometer Co 50 to 100°C
Brooklyn Thermometer Co 55 – 145°C
Brooklyn Thermometer Co 6460RL Glass Thermometer
Brooklyn Thermometer Co 80-135°C
Brooklyn Thermometer Co ASTM 18C
Brooklyn Thermometer Co ASTM 66C
Brooklyn Thermometer Co ASTM 68C
Brooklyn Thermometer Co ASTM 6C
Brooklyn Thermometer Co ASTM3963F Brooklyn Thermometer Co ASTM3965F
Brooklyn Thermometer Co ASTM3967F
Brooklyn Thermometer Co ASTM64C
Brooklyn Thermometer Co TC100 Glass Thermometer
Brooklyn Thermometer Co Unknown Glass Thermometer
C & D Valve Mfg. Co. CD3975 Glass Thermometer
Castle 531083 Calibration Glass Thermometer
China -20 to 110°C Glass Thermometer
Cloud/pour ASTM 5C Glass Thermometer
Cms 227-066 Glass Thermometer
Cms Unknown Glass Thermometer
Cole-Parmer 50-550°F Glass Thermometer
Cole-Parmer Unknown Thermometerv
Control Company 4110CC Glass Thermometer
Control Company 4470CC Glass Thermometer
Cooper DFP450 Glass Thermometer
Cooper Instruments SH66A Glass Thermometer
Curtin Matheson Scientific ASTM 14C
DeltaTRAK 11036 Glass Thermometer
Dryrod 105 SD2 2 Glass Thermometer
Ertco -10 to 260°C Glass Thermometer
Ertco -10 to 360°C Cat# 103606 Glass Thermometer
Ertco -20 to 100°C Glass Thermometer
Ertco -20 to 110°C Glass Thermometer
Ertco -30 to 120°F Glass Thermometer
Ertco 0 to 100°C Glass Thermometer
Ertco 0 to 230°F Glass Thermometer
Ertco 1003 Glass Thermometer
Ertco 1003-3 (-1 to 50°C) Glass Thermometer
Ertco 1003-3S Glass Thermometer
Ertco 1005-BFC-BF Glass Thermometer
Ertco 10053FC Glass Thermometer
Ertco 1007 Glass Thermometer
Ertco 1007-3 Glass Thermometer
Ertco 1009-3 FC Glass Thermometer
Ertco 15-041-4 B Glass Thermometer
Ertco 15-171-2 Glass Thermometer
Ertco 15-171-3 Glass Thermometer
Ertco 15171-3 Glass Thermometer
Ertco 20 to 130°C Glass Thermometer
Ertco 2158 Glass Thermometer
Ertco 2332 Glass Thermometer
Ertco 2341 Thermometer,Liquid in Glass
Ertco 272S-2 Glass Thermometer
Ertco 49082 Glass Thermometer
Ertco 509 Glass Thermometer
Ertco 516 Glass Thermometer
Ertco 518 Glass Thermometer
Ertco 520 Glass Thermometer
Ertco 522 Glass Thermometer
Ertco 56911 Glass Thermometer
Ertco 601 Glass Thermometer
Ertco 603 Glass Thermometer
Ertco 603-3 Glass Thermometer
Ertco 611-3 Glass Thermometer
Ertco 611-3FC Glass Thermometer
Ertco 611-3SC Glass Thermometer
Ertco 647-1 Glass Thermometer
Ertco 76mm Glass Thermometer
Ertco 97080 Glass Thermometer
Ertco ASTM 14C Glass Thermometer
Ertco ASTM 14F Glass Thermometer
Ertco ASTM 17C Glass Thermometer
Ertco ASTM 3C Glass Thermometer
Ertco ASTM 3F Glass Thermometer
Ertco ASTM 62C Glass Thermometer
Ertco ASTM 63C-FC Glass Thermometer
Ertco ASTM 63F Glass Thermometer
Ertco ASTM 69C Glass Thermometer
Ertco ASTM 69F Glass Thermometer
Ertco ASTM114C Glass Thermometer
Ertco ASTM130F Glass Thermometer
Ertco ASTM44F Glass Thermometer
Ertco ASTM45C Glass Thermometer
Ertco ASTM64C Glass Thermometer
Ertco ASTM64F Glass Thermometer
Ertco ASTM67C Glass Thermometer
Ertco ASTM76F Glass Thermometer
Ertco ASTM8C Glass Thermometer
Ertco ASTM90C Glass Thermometer
Ertco ASTM92C Glass Thermometer
Ertco ASTM94C Glass Thermometer
Ertco ASTM95C Glass Thermometer
Ertco ASTM96C Glass Thermometer
Ertco F-010-1 Glass Thermometer
Ertco H-08124-08 Glass Thermometer
Ertco I-030-1 Glass Thermometer
Ertco I-300-01S Glass Thermometer
Ertco OV-070 Glass Thermometer
Ertco R-020-1R Glass Thermometer
Ertco R-020-1SR Glass Thermometer
Ertco R020 Glass Thermometer
Ertco SRM 934 Glass Thermometer
Ertco ST03-150 Glass Thermometer
Ertco ST3-360 Glass Thermometer
Ertco ST6-360 Glass Thermometer
Ertco V56635 Glass Thermometer
Ertco V88208 Glass Thermometer
Fisher 14-983-15B Glass Thermometer
Fisher Scientific 14-985-5B Glass Thermometer Fisher Scientific 14-985-5C Glass Thermometer
Fisher Scientific 14-985-5E Glass Thermometer
Fisher Scientific 14-985B Glass Thermometer
Fisher Scientific 14-986G Glass Thermometer
Fisher Scientific 14-990-5C Glass Thermometer
Fisher Scientific 14-990-5E Glass Thermometer Fisher Scientific 14-995-5B Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-000A Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-000B Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-041-14 Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-041C Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-041D Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-043A Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-043C Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-043D Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-077-8B Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-077C Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-078-38 Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-078J Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-114-10 Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-166A Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-167B Glass Thermometer
Fisher Scientific 15-167C Glass Thermometer
Fisher Scientific 15041A Glass Thermometer
Fisher Scientific 20-300°C Glass Thermometer
Fisher Scientific 35-2206 Glass Thermometer
Fisher Scientific 40-220°C Glass Thermometer
Fisher Scientific 40-320°C Glass Thermometer
Fisher Scientific 50-550°F Glass Thermometer
Fisher Scientific ASTM 42C Glass Thermometer
Fisher Scientific ASTM 63C Glass Thermometer
Fisher Scientific Unknown Glass Thermometer
Fisherbrand 14-983-10B Glass Thermometer
Frey Scientific -20-110°C Glass Thermometer
Gruenberg 100-680°F Glass Thermometer
H-B Instrument Co. -10 to 250°C Glass Thermometer
H-B Instrument Co. -5 to 15°C Glass Thermometer
H-B Instrument Co. 0 to 230°F Glass Thermometer
H-B Instrument Co. 10 to 260°C Glass Thermometer
H-B Instrument Co. 15 to 50°C Glass Thermometer
H-B Instrument Co. 20-600° F Glass Thermometer
H-B Instrument Co. ASTM 15C Glass Thermometer
Haake -5 to 100°C Glass Thermometer
Hotpack 0 to 300°C Glass Thermometer
Hotpack Bent Glass Thermometer
Johnson Controls 0°F to 120°F Glass Thermometer
Kessler -20 to 150°C Glass Thermometer
Kessler 0 to 100°C Glass Thermometer
Kessler 0 to 110°C Glass Thermometer
Kessler 205-8806-300 Glass Thermometer
Kessler 2100-3RL Glass Thermometer
Kessler 3100B Glass Thermometer
Kessler 62C-100mm Glass Thermometer Kessler 76mm IM Glass Thermometer
Kessler 80 to 140°C Glass Thermometer
Kessler ASTM 63F Glass Thermometer
Kessler ASTM 64F Glass Thermometer
Kessler ASTM 66F Glass Thermometer Kessler ASTM63C Glass Thermometer
Kessler ASTM65F Glass Thermometer
Kessler ASTM67F Glass Thermometer
Kessler ASTM68F Glass Thermometer
Kocour Unknown Glass Thermometer
Koehler Instrument ASTM 121C-86
Labcraft 0 to 230°F Glass Thermometer
Leeds & Northrup 8163 Glass Thermometer
M&W 3470BT Glass Thermometer
M&W ASTM64F Glass Thermometer
M&W ASTM68F Glass Thermometer
M&W Unknown Glass Thermometer
Marsh Inst 30 to220°F (0 to 105°C)
Marsh Inst 50 to 300°F Glass Thermometer
Marsh Inst G409 Glass Thermometer
Marsh Inst G454 Glass Thermometer
Marsh Inst GJ Glass Thermometer
Maximum 220°F Glass Thermometer Miller & Weber -38 to +2°C Glass Thermometer
Miller & Weber 0-230°F Glass Thermometer
Miller & Weber ASTM 19F-86 Glass Thermometer
Miller & Weber ASTM 70C Glass Thermometer
Miller & Weber ASTM 7F-86 Glass Thermometer
Miller & Weber Inc. -1 to +51°C
Miller & Weber Inc. -20 – +10°C ASTM89C
Miller & Weber Inc. -8 to +32°C
Miller & Weber Inc. 0 to 250°C MED.
Miller & Weber Inc. 100 to 600°F
Miller & Weber Inc. 146 to 204°C
Miller & Weber Inc. 18 to 88°F
Miller & Weber Inc. 195 to 305°C
Miller & Weber Inc. 20 to 500°F
Miller & Weber Inc. 77-0 Glass Thermometer
Miller & Weber Inc. ASTM 17F Glass Thermometer
Miller & Weber Inc. ASTM 63F Glass Thermometer
Miller & Weber Inc. ASTM 65F Glass Thermometer
Miller & Weber Inc. ASTM 68C Glass Thermometer
Miller & Weber Inc. ASTM 70C Glass Thermometer
Miller & Weber Inc. ASTM63C Glass Thermometer
Miller & Weber Inc. P64C Glass Thermometer
Miller & Weber Inc. P67C Glass Thermometer
Nagano Unknown Glass Thermometer Nihon Keiryoki Kogyo Unknown Glass Thermometer
Noshok 50-300°F Glass Thermometer
Nurnberg Thermometer Co. ASTM 16C 30-200°C
Omega 0 to 200°F Glass Thermometer
Omega 650 (Type E) Glass Thermometer
Omega 650 (Type J) Glass Thermometer
Omega 650 (Type K) Glass Thermometer
Omega GT-3732Y Glass Thermometer
Pacific Transducer 312F Glass Thermometer
Pacific Transducer 815F Glass Thermometer
Palmer 20-400°F Glass Thermometer
Palmer 20-680°F Glass Thermometer
Princo -20-110°C Glass Thermometer
Princo -20-150°C Glass Thermometer
Princo 14-983-16B Glass Thermometer
Princo 77-0 Glass Thermometer
Princo 77-1 Glass Thermometer
Princo 77-2 Glass Thermometer
Princo 77-3 Glass Thermometer
Princo 77-4 Glass Thermometer
Princo 77-5 Glass Thermometer
Princo 77-C0 Glass Thermometer
Princo ASTM 116C Glass Thermometer
Princo ASTM 56C Glass Thermometer
Princo ASTM 5C Glass Thermometer
Princo ASTM 65C Glass Thermometer
Princo T171 Glass Thermometer
Princo Unknown Glass Thermometer
PSCO 31495C Glass Thermometer
Quickfit MF31/2 Glass Thermometer
R & R Thermo RR201FMC Glass Thermometer
Radio Shack 63-1009A Glass Thermometer
Red Lion APLTC 402 Glass Thermometer
Simpson 388 Glass Thermometer
Taiwan -1 to 51°C Glass Thermometer
Taiwan -10 to 260°C Glass Thermometer
Taylor -20°C-125°C Glass Thermometer
Taylor 1328 Glass Thermometer
Taylor 21424-1 Glass Thermometer
Taylor 50-550°F Glass Thermometer
Taylor 5458 Glass Thermometer
Taylor 6311 Glass Thermometer
Taylor 6358 Glass Thermometer
Taylor 9920 Glass Thermometer
Taylor 9930-2 Glass Thermometer
Taylor 9940 Glass Thermometer
Taylor ASTM50F Glass Thermometer
Taylor ASTM68F Glass Thermometer
Taylor ASTM69F Glass Thermometer
Taylor ASTM70F Glass Thermometer
Taylor Unknown Glass Thermometer
Temp Test L100-550 Glass Thermometer
Thermo Electric 9D094 Glass Thermometer
Thermo Schneider -1.2 to 1.2°C Glass Thermometer Thermo Schneider -2.5 to 102.5°C Glass Thermometer
Third Eye Instrument 80-260°C Glass Thermometer
Thomas -10 to 360°C Glass Thermometer
Thomas 0 to 100°C Glass Thermometer
Thomas 0 to 110°C Glass Thermometer
Thomas 100 to 210°C Glass Thermometer
Thomas 76mm Glass Thermometer
TIF 7000 Glass Thermometer
Trend 31 Glass Thermometer
Trerice 52-2237 Glass Thermometer
Trerice 52-2796 Glass Thermometer
Trerice Industrial Glass Thermometer
Trerice U161 Glass Thermometer
Trerice V80040 Glass Thermometer
U.S. Gauge -20 to 120°F Glass Thermometer
U.S. Gauge 8544-XXX Glass Thermometer
Universal MT4 Glass Thermometer
Unknown -1 to 51°C Glass Thermometer
Unknown -1°-51°C Glass Thermometer
Unknown -10 to 150°C Glass Thermometer
Unknown -10 to 200°C Glass Thermometer
Unknown -100 to 50°C Glass Thermometer
Unknown -40 to 60°C Glass Thermometer
Unknown -5 to 15°C Glass Thermometer
Unknown -5 to 50°C Glass Thermometer
Unknown 0 to 250°C Glass Thermometer
Unknown 0-100°C Glass Thermometer
Unknown 0-115°C Glass Thermometer
Unknown 0-230°F Glass Thermometer
Unknown 0-30°C Glass Thermometer
Unknown 0-50°C Glass Thermometer
Unknown 10-120°F Glass Thermometer
Unknown 20 to 100°C Glass Thermometer
Unknown 20-500°F Glass Thermometer
Unknown 30-220°F Glass Thermometer
Unknown 31495B Glass Thermometer
Unknown 4248D Glass Thermometer
Unknown 60-180°F Glass Thermometer
Unknown 80-135°C Glass Thermometer
Unknown 92-9224 Glass Thermometer
Unknown ASTM 63C Glass Thermometer
Unknown H22733 Glass Thermometer
Unknown Unknown Glass Thermometer
VWR -2 – 202°C Glass Thermometer
VWR 15-167B Glass Thermometer
VWR 489 Glass Thermometer
VWR 61010-041 Glass Thermometer
VWR 61014-916 Glass Thermometer
VWR 61016-139 Glass Thermometer
VWR 61016-220 Glass Thermometer
VWR 61016-402 Glass Thermometer
VWR 61017-186 Glass Thermometer
VWR 61017-222 Glass Thermometer
VWR 61019-001 Glass Thermometer
VWR 61019-010 Glass Thermometer
VWR 61026-101 Glass Thermometer
VWR 61027-056 Glass Thermometer
VWR 61027-261 Glass Thermometer
VWR 61027-282 Glass Thermometer
VWR 61054-540 Glass Thermometer
VWR 61054-542 Glass Thermometer
VWR 61054-544 Glass Thermometer
VWR 61054-548 Glass Thermometer
VWR 61054-649 Glass Thermometer
VWR 61064-642 Glass Thermometer
VWR 61066-046 Glass Thermometer
VWR 61069-952 Glass Thermometer
VWR 61078-884 Glass Thermometer
VWR 61098-076 Glass Thermometer
VWR 61105-262 Glass Thermometer
VWR 61105-309 Glass Thermometer
VWR 61105-342 Glass Thermometer
VWR 61105-604 Glass Thermometer
VWR 61132-006 Glass Thermometer
VWR 61133-009 Glass Thermometer
VWR 61161-279, Traceable Expanded Range
VWR 61161-280 Glass Thermometer
VWR 61222-504 Glass Thermometer
VWR 61222-508 Glass Thermometer
VWR 61222-662 Glass Thermometer
VWR 61222-710 Glass Thermometer
VWR ASTM 1C Glass Thermometer
VWR ASTM 63F Glass Thermometer
VWR ASTM 66C Glass Thermometer
VWR ASTM 6F Glass Thermometer
VWR ASTM 92C Glass Thermometer
VWR ASTM64C Glass Thermometer
VWR HB-A3111 Glass Thermometer

 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp. 

Comments are closed.