DMM Meters : Fluke 8502A/02/03/04/09

3
500
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Fluke 8502A/02/03/04/09. The 8502A Digital Multimeter is an excellent systems meter, still widely used because of it?s accuracy, dependability, and ease of use. Basic unit measures DC voltage (100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, 1000 V) with 6 ppm accuracy or the ratio of two DC voltages. 6 1/2-digits, the accuracy is ?(0.002% + 4) on lowest range.Option 01 = Average Responding AC Converter Option 02 = Ohms Converter Option 03 = Current Converter Option 04 = Cal Memory Option 05 = IEEE-488 Interface Option 06 = RS-232-C Interface Option 07 = Parallel Interface Option 07A = True Parallel Interface (for DEC PDP11, DR11C, DRV11) Option 08A = Interface Isolator Option 09A = RMS AC Converter Option 16 = Switchable Front/Rear Inputs (factory installed) Option 17 = Parallel Front / Rear Inputs

Please contact us for more information about the FLUKE 8502A/02/03/04/09. Whether you are looking to liquidate unused assets or resell equipment, we buy all types of test equipment at the best price. Repair services available.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | DMM Meters : Fluke 8502A/02/03/04/09.

Comments are closed.