Fluke 5100B-03. Meter Calibrator

6
660
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

DESCRIPTION
The 5100B supplies AC & DC voltage, AC & DC current, and resistance for precise applications, such as calibrating digital multimeters.

Features:

* DC & AC Volts: 20 mV to 1100 V full scale (0.1 µV resolution)
* 50 Hz to 50 kHz frequency of standard unit
* DC & AC Current from 200 µA to 2A full scale
* 1 ? to 10 M? resistance in decade steps
* Wideband option
* HP-IB and Bit serial interface
* Drivers incorporate it into an ATE system using Fluke's MET/CAL Software

Calibration available for an additional charge. Our sales representatives will be happy to provide you with the most up-to-date information about the Fluke 5100B-03 , as well as helping you find the product solution that fits your needs. Whether you are looking to liquidate unused assets or resell equipment, we buy all types of test equipment at the best price. Choose from over 30,000 products. Save 30% – 80% off list price by purchasing pre-owned equipment.


Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Fluke 5100B-03. Meter Calibrator.

Comments are closed.