Adam Equipment PGL 4001 Precision Top Loading Balance

5
497
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

PGL balances combine the solid construction and fundamental features of a high-precision top loader with the versatility of a portable balance. With readabilities of 0.001g to 0.1g, and a full metal die cast housing, the PGL is ideal for applications that demand both high precision and ruggedness. The large backlit display with capacity tracker is easy to read and shows you how much weighing range is left when using the tare function, ensuring that you do not overload the balance. Navigating the built in applications and weighing modes is easy with the intuitively designed keypad. Access to the main functions is quick and a special lock out feature allows supervisors to set up access to all or selected functions so users do not inadvertently change the settings. Communications is a snap with the built in bi-directional RS-232 interface. It interfaces with computers or printers and works with our AdamDU data collection software. Measures 9.9 inches wide x 14.1 inches deep x 4.1 inches tall.

Product Features

  • Built-in rechargeable battery and AC Adapter both included
  • RS232 interface included
  • Weighing, Parts Counting, Percentage Weighing, Check Weighing, and Density Determination Functions
  • Extra large brilliant backlit display
  • 3 Year Warranty


Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Adam Equipment PGL 4001 Precision Top Loading Balance.

Comments are closed.