Jumo-Precision Pressure Transmitter with Switching Contacts and Display (Model:405052)

21
526
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Features

 • 0 – 400 mbar to 0 – 60 bar relative / absolute
 • Measuring range scaling 1:4
 • Process-reliability accuracy as of 0.1 % of the nominal-value range end value
 • Analog output can be configured by the user
 • Time saving and simple configuration at the device or through a convenient setup program
 • Large, vibrant display
 • Flexible installation position through turning of the display (180°) and subsequent auto-zero
 • Turnable case for better readability (+/-160°)
 • Options available for high medium temperatures up to 200 °C (SIP and CIP compatible)
 • EHEDG-certified with JUMO PEKA process connection, type 409711 (hygienic design), made out of stainless steel

(Product is not intended for export to the USA.)

Customer benefits

 • Process reliability
  A hygienic design, parts that are in contact with the media being made of stainless steel, and a cavity-free system prevent microbial contamination and therefore guarantee maximum process reliability for hygienic processes.
 • Uncomplicated and time-saving
  The measuring device can be configured easily to save time, either on site or through a convenient setup program.
 • Flexible
  To optimize legibility, configuration, electrical installation, and the implementation of auto-zero the case of the measuring device can be adjusted by +/-160° and the display by 180° in a user-friendly fashion. 

Applications

 • Food and beverages industry (breweries/dairies)
 • Pharmaceutical industry
 • CIP/SIP systems
 • Machine and plant engineering
 • Air conditioning and refrigeration applications

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Jumo-Precision Pressure Transmitter with Switching Contacts and Display (Model:405052) .

Comments are closed.