Advantest R6552 digital multimeter

162
870
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Description: The R6552 Series is a digital multimeter designed for system or bench use with the maximum display of 319999, featuring GPIB and RS232 interfaces with full remote control capability. It is capable of measuring DC voltage/current, AC voltage/ current, 4- or 2-wire resistance, low/power 4- or 2-wire resistance, (AC+DC) AC voltage/current, frequencies, and diodes. ADVANTEST's unique multi-slope integral A/D conversion method ensures high speed and high precision measurements. The AC voltage/current measurement uses the true-RMS (true effective value) method while the (AC+DC) AC voltage/current measurement allows measurement of a true effective value of the distortion wave including the DC components. In addition to the FAST/ MED/ SLOW sampling modes of the conventional models, the R6552 has BURST and LONG-IT modes as well.

This system has the following specifications:
Maximum indication: 319999
Maximum sampling: 1000 cycle/s (BURST)
Data memory: 10000 data
Measurement function: AC measurement performance 0.06%
Interface: GPIB/RS232 equipped as standard
Function
DCV: 30 mV to 1000 V
2W /4W: 30 ? to 300 MOhm
LP2W /LP4W: 300 to 30 MOhm
DCI: 3 mA to 3 A
ACV: 300 mV to 700 V
ACV (AC+DC): 300 mV to 700 V
ACI: 3 mA to 3 A
ACI (AC+DC): 3 mA to 3 A
Frequency: 1 Hz to 300 kHz
Display function: 7-segment/fluorescent character display tube
Open terminal voltage: Max. 8 V
Min. resolution
DC voltage: 0.1 µV
AC voltage: 1 µV
Resistance: 100 µOhm
Sampling rate: 1000/100/20/5 cycle/s
Measuring rate: Fast/Med/Slow/Long-It
Sampling mode: Free/Hold/Burst

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Advantest R6552 digital multimeter.

Comments are closed.