Kikusui-FC(Fuel Cell) Impedance Measurement System (Model:KFM2150 System)

165
838
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The KFM2150 system is a fuel cell impedance measurement system configured with an FC impedance meter KFM2150 and an electronic load PLZ-4W series. Combination of KFM2150 and PLZ-4WA series (0V input type) supports impedance measurement for single cell of fuel cell.
In addition to impedance measurement with AC impedance method, KFM2150 system provides IR measurement with current interrupt method.
Application software enables test for each characteristic of fuel cell such as I-V characteristics, Constant Current characteristics, Current Interrupt method and Cole-Cole plot by the AC impedance method. Moreover, each test can be performed in a specified order.

Features

 • Capable of measuring impedance in the frequency range from 10 mHz to 20 kHz.
 • Parallel operation by same model of PLZ-4W series enhances current capacity and power capacity.
 • Power capacity:
  1000 W, 200 A, load input terminal: 1.5 V to 150 V (KFM2150 system 1000-01)
  660 W, 132 A, load input terminal: 0 V to 150 V (KFM2150 system 660-01A)
 • Measuring AC current can be set from 0.1% to 10% (0.1% unit) of DC load current.
 • Capable of IR measurement with the current interrupt method.
 • Capable of varying DC load current while keeping measuring AC current setting (%).
 • Equipped with low voltage protection
 • External interface equipped as standard (RS-232C, GPIB, USB)

FCTester (Application software)

 • Fuel cell-friendly start-up and shut-down sequences are equipped.
 • Test modes such as I-V characteristics, constant current characteristics, current interrupt method, and Cole-Cole plot by the AC impedance method are equipped.
 • Capable of performing cycle test for fuel cell with a combination of sequence functions.
 • 2D/3D real-time graph function is equipped.
 • Capable of outputting the test data by CSV file (text format).
 • Capable of observing the voltage and the current waveform of when performing the current interrupt method.
 • A panel control function that is operable by PC equivalent to KFM2150’s panel operation is equipped.
 • Capable of performing the impedance measurement of each cell with a combination with the FC Scanner (KFM2151).
 • FC Tester consists of 3 programs, Configuration Tool, Condition Editor and Executive.

Lineup

Model Specification
KFM2150 Corresponded to both AC impedance and current interrupt methods, Capable of measuring impedance in the frequency range from 10 mHz to 20 kHz, Parallel operation by same model of PLZ-4W series enhances current capacity and power capacity, Note: Only FC impedance meter KFM2150 cannot be operated. KFM2150 system needs to be combined with PLZ-4W series and calibrated.
> Manual.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Kikusui-FC(Fuel Cell) Impedance Measurement System (Model:KFM2150 System).

Comments are closed.